3. SRJ

07.10.2015 08:23

Další, tj. 3. středisková rada se koná tentokrát v pátek 16.10.2015 v klubovně.