Historie našeho střediska

Skautský oddíl o kterém se zachovaly jen ústní zprávy, existoval v Libušíně v letech dvacátých (1925).
(Jaroslav Krček, Stan. Beznoska, Soukalové st. a ml., J. Babiš, Procházka, Kříž)

V létech třicátých pracoval zde nějakou dobu oddíl Spartakových skautů práce.

Historická data našeho skautského hnutí – vznik zárodečných buněk oddílu Junáků
1931) Několik chlapců se schází na Janovské haldě. Hrají si především na vojáky. Byli to pozdější skauti: Vlad. Jager, J. Pelc, V. Pelc, M. Valenta, Fr. Novák, Al. Šindelář
1932) Vznik klukovského klubu. Jager se přihlašuje v Ústředí skautů jako osamělá skautská hlídka
1934) Založen VACK vojenský atletický club kluků (organizační zpevnění – disciplína)
1936) Založena družina „Legio angelica“ (Pluk andělů)
1937) Vladimír Jager získává na české lesní škole pro skautské vůdce „úřední“ způsobilost k vedení skautského oddílu. Ovšem není mu ještě 18 let a tak oddíle nemůže být ještě založen.
1938) 18. prosince je svolána první zakládající schůzka 1. Oddílu skautů
1940) Němci likvidují skauting
do 1945) ilegální oddíl v rámci LAKH (lehkoatletický klub házené Libušín)
1945) výstup z ilegality – oddíl okamžitě k dispozici libušínskému vojenskému velitelství , jako spojky
1950) zákaz činnosti totalitní mocí
1968) obnovení činnosti
1970) Znovu konec
1989) Čtvrté zmrtvýchvstání střediska
2014) Výročí 25 let od znovuzaložení střediska