Výstava „75 let skautingu v Libušíně“

25.12.2013 21:11

Začátky skautingu v Libušíně sahají až do 30. let minulého století. Vůdčí osobností se tehdy stal Vladimír Jager, který nejen že se sám nadchl pro skauting, ale dokázal pro něj získat i další libušínské kluky. První skautský oddíl a tedy i základ střediska byl založen 18. prosince 1938. Letos na podzim uběhlo tedy 75 let od založení našeho skautského střediska a toto výročí jsme si připomněli výstavou, která se uskutečnila ve dnech 2. - 3. listopadu 2013 v sále místní bývalé hasičské zbrojnice. Navázali jsme tak na tradici výročních výstav, které se od roku 1968 uskutečnily po pěti letech vždy, kdy mohl skauting existovat.

Letošní oslavy byly však trochu nezvykle započaty již na letním táboře, na jehož konci obdrželi všichni jeho účastníci výroční triko s logem a mottem: „75 let se stejným cílem“. Hlavním připomenutím naší historie i současnosti se pak tedy stala zmíněná listopadová výstava. Po mnoha týdnech příprav, bezesných nocí a finálním instalování celé výstavy v několika dnech, jsme se sešli ráno v sobotu 2. listopadu na travnatém prostranství přímo před hasičárnou. Chvíli po 9. hodině byla výstava zahájena slavnostním nástupem, úvodním slovem vedoucího střediska Františka Kotasky – Sekerky, střediskovým pokřikem a přípitkem, za účasti mnoha přítomných návštěvníků. Na zahájení výstavy se přijel podívat také Jiří Navrátil - současný místostarosta Junáka a nositel nejvyššího vyznamenání Světové organizace skautského hnutí, který před nedávnem oslavil 90. narozeniny. Velice nás potěšil nejen proslovem, ale svojí návštěvou vůbec, stal se tak nejvýznamnější skautskou osobností, která mezi nás kdy zavítala. Následně přestřihla pamětní stuhu naše nejstarší přítomná členka Zdeňka Tumpachová – Jaša a pak už nic nebránilo tomu, aby desítky zájemců mohli proudit přímo na samotnou výstavu.

Na schodišti jste si tak mohli prohlédnout fotografie přírody od Jiřího Urbánka – Štíra, v samotném sále na vás již čekal krátký úvod k založení českého skautingu v roce 1911 a především pak nejstarší dokumenty vztahující se k našemu středisku. Navazoval průřez historií, která znamenala opakované zákazy a znovuoživení skautingu, až k jeho poslední obnově v roce 1989. Všechny oddíly střediska prezentovaly svoji činnost z posledních let, velký prostor dostal také outdoorový závod Relí Monte Libušín. Zmíněna byla celoroční hra pro skauty a skautky s názvem „Mafie“, nechyběly ani fotografie a vzpomínky na celorepubliková a mezinárodní setkání, kterých jsme se v poslední době účastnili. Vystaveny byly střediskové vlajky, totemy, ručně psané kroniky, odznaky, nášivky či skautská filatelie. Mnoho fotografií se vztahovalo ke střediskovým táborům u Velké Chmelištné a představeny byly i jednotlivé celotáborové hry. Pokud by toho na vás bylo moc, mohli jste si na chvíli odpočinout a poležet si ve skutečném podsadovém stanu, který letos coby skautský vynález oslavil rovných sto let. Při pohledu vzhůru byly k vidění desítky skautských šátků a triček k různým příležitostem. Na prohlížení bylo skutečně velké množs
tví zajímavostí, ale stejně tak zajímavé byly rozhovory s těmi, které jsme třeba několik let neviděli. Výstava se tak stala i místem nečekaných a velice milých setkání.

Během celého víkendu se na ni přišlo podívat odhadem kolem 250 návštěvníků. Protože se podle reakcí i zápisů v návštěvní knize všem velice líbila, otevřeli jsme ji neplánovaně ještě v úterý, kdy na ni zavítaly mnohé ročníky ze základní školy. Úspěch měly také pamětní předměty, které jsme k výročí vydali: kovové odznaky v pěti barevných variantách, výroční střediskový šátek (první v naší historii), nášivka na kroj, přítisk na poštovní obálce, příležitostné razítko a již zmíněné tričko. Prodejnost všech těchto předmětů i našeho skautského kalendáře na rok 2014 nás mile překvapila. O výstavě pak vyšla v následujících dnech reportáž v Kladenském deníku a v týdeníku 5plus2. Pokud jste se nestihli přijít podívat, můžete si prohlédnout velkou fotogalerii na webových stránkách https://www.junak-libusin. cz. Závěrem patří velké poděkování všem, kteří se na výstavě podíleli a také městskému úřadu za propůjčení sálu. Jsme rádi, že se výstava těšila velkému zájmu a přinesla radost tolika lidem, protože právě to je pro nás tím nejlepším oceněním.

Text: Martin Krček – Jack
Foto: Marta Alterová /5plus2/, Martin Krček – Jack

Článek byl otištěn v prosincovém vydání Libušínského reportu.

 
Krátké shrnutí mediálních zpráv o naší výstavě:

 

    - Libušínký report - září 2013

Výstava 75 let_01_Libušínský report_září 2013.pdf (266827)

Výstava 75 let_11_Libušínský report_prosinec 2013.pdf (408639)

    - Tisková zpráva Junáka ze dne 29.10.2013

Výstava 75 let_02_tisková zpráva_29.10.2013.pdf (263624)

    - Série článků v týdeníku 5plus2 ze dne 30.11.2013

Výstava 75 let_03_5plus2_30.10.2013.pdf (330600)

Výstava 75 let_09_5plus2_4.11.2013.pdf (385065)

Výstava 75 let_10_5plus2_14.11.2013_str.1.jpg (1067112)

    - Série článků v KLadenském deníku, který naší akci věnoval opravdu mnoho prostoru

Výstava 75 let_04_Kladenský deník_31.10.2013_str.1.jpg (705200)
Výstava 75 let_05_Kladenský deník_1.11.2013.pdf (330995)
Výstava 75 let_06_Kladenský deník_4.11.2013_str.3-a.jpg (2605534)
Výstava 75 let_07_Kladenský deník_4.11.2013_str.3-b.jpg (852951)
Výstava 75 let_08_Kladenský deník_4.11.2013_str.8.jpg (1915091)